SEARCH WISH LIST CONTACT
TOP
MENU
最愛清單 Wish List
PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_6 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_5 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_2 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_1 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_3 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_4 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊+1 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊+2
PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_6 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_5 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_2 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_1 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_3 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_4 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊+1 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊+2

米萊托石紋磚-岩米

  • 編號CPA612605-612606
  • 尺寸60 x 120 cm
  • 材質瓷質
  • 面感 霧面
  • 產地 義大利
★2024 /6月新品
  • 地壁皆宜
  • 防滑係數R9
  • 窯變指數V2
  • 厚度0.9cm
  • 16個模面
PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_6 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_5 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_2 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_1 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_3 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊_4 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊+1 PIETRA-TIBURTINA_商品相冊+2

詳細介紹
商品照片會因光線及螢幕不同而產生色差,實際顏色請以出貨商品為主。
BACK