SEARCH WISH LIST CONTACT
TOP
MENU
最愛清單 Wish List
0308-254 0308-255 0308-256 0308-257 0308-258
0308-254 0308-255 0308-256 0308-257 0308-258

菲尼克斯木紋磚

  • 編號CTU212028-212029
  • 尺寸119.8 x 19 cm
  • 材質瓷質
0308-254 0308-255 0308-256 0308-257 0308-258

詳細介紹

 商品照片會因光線及螢幕不同而產生色差,實際顏色請以出貨商品為主。
 
BACK