SEARCH WISH LIST CONTACT
TOP
MENU
最愛清單 Wish List
2022427-7 2022427-8 2022427-9 2022427-10
2022427-7 2022427-8 2022427-9 2022427-10

哈德森北歐白柚木紋磚-煙灰

  • 編號CCI212051-212053
  • 尺寸20 x 120 cm
  • 材質瓷質
  • 產地 西班牙
  • 地壁皆宜
2022427-7 2022427-8 2022427-9 2022427-10

詳細介紹

 

照片會因光線不同產生色差,實際顏色請以出貨商品為準。
 
BACK