SEARCH WISH LIST CONTACT
TOP
MENU
最愛清單 Wish List
2022812 2022811 2022813 2022821 2022822 2022823 2022824
2022812 2022811 2022813 2022821 2022822 2022823 2022824

妲芬妮復古花磚

  • 編號CPI115100
  • 尺寸15 x 15 cm
  • 地壁皆宜
2022812 2022811 2022813 2022821 2022822 2022823 2022824

詳細介紹

 
除復古磚,此系列另有四款花磚樣式,皆可搭配純色素磚相互搭配。

商品照片會因光線及螢幕不同而產生色差,實際顏色請以出貨商品為主。 
 
BACK