SEARCH WISH LIST CONTACT
TOP
MENU
最愛清單 Wish List
20230415208 20230415206 20230415205 20230415204 20230415207
20230415208 20230415206 20230415205 20230415204 20230415207

亞妮窯變彩釉方磚

  • 編號CCI12337S-12343S
  • 尺寸12.5 x 12.5 cm
  • 材質瓷質
  • 裝飾壁面
  • 窯變指數V4
20230415208 20230415206 20230415205 20230415204 20230415207

詳細介紹

 
商品照片會因光線及螢幕不同而產生色差,實際顏色請以出貨商品為主。
BACK